miércoles, 10 de abril de 2013

la lluna, quan és creixent, té puntes a sol ixent


No hay comentarios:

Publicar un comentario