lunes, 20 de febrero de 2017

MAS RIBAS reset (2) presa de contacte amb el paisatge: records & realitats

L´entorn rural d´abans poc té a veure amb l´actual, de manera que un entorn qualificat d´interés paisatgístic, el del Mas Ribas, colinda directament amb la trama urbana en la seva vessant més agressiva, sense cap àrea d´interfase que amoroseixi el canvi. Aquesta presa de contacte, com l´anterior, requereix força.


No hay comentarios:

Publicar un comentario