sábado, 16 de febrero de 2013

no facis als altres el que no vulguis que et facin a tu

 Imatge de Confuci de la web SophiaPerennis

Moltes de les injustícies actuals no són conseqüència de fets delictius, sinó de comportaments no ètics. L’ètica, mai parla de ‘valors’ sinó de ‘virtuts’, perquè els primers que parlen de ‘valors’ són els economistes i d’aquest camp prové el mot. Les virtuts, segons els grecs, inventors de la paraula, tenen a veure amb la personalitat moral de la persona i, per tant, estan molt relacionades amb l’educació.

La idea de ‘virtut’ com a qualitat que la persona adquireix per arribar a ser excel·lent és bàsica per entendre l’ètica en una societat com la nostra, en la qual el valor fonamental és la llibertat. La regla d’or de la moralitat la va inventar Confuci: no facis als altres el que no vulguis que et facin a tu; això és l’ètica: pensar en els altres.


No hay comentarios:

Publicar un comentario