martes, 19 de marzo de 2013

la biosfera"La biosfera - segons Wikipedia - és la suma de tots els ecosistemes. També rep el nom de zona de vida a la Terra ja que és el sistema format pel conjunt dels éssers vius propis del planeta Terra punt amb el medi físic que els rodeja. Des d'un punt de vista més ampli, la biosfera és el sistema ecològic global integrant tots els éssers vius i les seves relacions".

Al video, sintètic i amb efectes audiovisuals ben didàctics, veïem com s´han desenvolupat les relacions de l´home amb les altres espècies al llarg del temps. I observem l´estat del planeta actualment, en funció de la intervenció de l´home, una espècie d´allò més animal !

No hay comentarios:

Publicar un comentario