martes, 2 de abril de 2013

evolució


Com ho podem afrontar ? 

Al link hi ha informació sobre el camí de Xiu Lian. Al meu entendre és un enfoc vàlid per a tendir a una bona solució.

No hay comentarios:

Publicar un comentario